Boreteknikker

Boring er et eget fagfelt. Derfor har Truls Østerud AS lagt mye tid og energi i sitt arbeide for å kunne være en god og stabil samarbeidspartner.

Med grensesprengende utstyr fra Wimmer dimensjonerer han utstyr tilpasset hver enkelt kunde.

For å få til dette trengs det en bærer av utstyret som flytter det i posisjon og som gir hydraulisk energi; det primære drivmiddelet i boreteknologien som vi leverer.

Noen ganger er bæreren en Menzi Muck, men Wimmers utstyr passer like bra til vanlige beltegravere, lastebilkraner, teleskopløftere osv

Truls har fått sin opplæring hos Wimmer og deler på samme måte som dem inn boring i 4 hovedgrener:

Hardrock, drill and blast

Vanlig boring med topphammer i stein eller fjell der perkusjonen er den viktigste faktoren. Her er stangskiftere og støvsuger vanlig å bruke, ofte sammen med en integrert kompressor. Tunnelboring kommer også inn under denne kategorien, der det smøres med vann, ofte under oppboring.
Menzi Muck med wimmer boretårn
Injeksjonsboring

Injeksjonsboring

Injeksjonsboring utføres med topphammer.  Ofte brukt i løse masser for å feste et stag eller lignende. Formålet er å sikre selve massene det borres i, eller bruke staget som en gjengestang for å feste en mast, gjerde eller lign til borpunktet.

Down the hole drilling/ sync hammer boring

Slagmodulen står her mellom borstangen og kronen. Denne er luftdrevet og brukes sammen med borstenger med mye større diameter en ved topphammer. Mye trykkluft pumpes inn og driver hammeren. 

DTH boring

Down the hole med casing

Samme som DTH, men det bores eller presses ned et rør rundt selve borestrengen. Dette er primært for å hindre løsmasser i å rase inn på borestrengen.

Vil du vite mer om fagutrykkene?

På siden FAQ (Frequently Asked Questions) finner du svar på det meste.