FAQ

Ofte stilte spørsmål

Alle kjente merker og typer, men tårnet må dimensjoneres etter hammerens størrelse, vekt og oljebehov.

Det varierer med type hammer, injeksjonshoder, vinkelmåler og alt utstyr som er ønsket. Vi kan montere veldig mye forskjellig.

Det kommer an på drifteren og bor-diameteren.

Det kommer an på drifteren. Like fort som alle andre som bruker samme drifter

Thalgau i Østerrike

Jo, den trenger strøm. Den har egen dynamo om bord og henter strøm fra denne.
Lekkolje behøves ikke på tårnet.
Ved bruk av støvsuger er det derimot behov for både strøm og lekkolje.

Det er ikke standard med klatrefot. Men den brukes primært på klatremaskiner for å kunne presse maskinen fram og opp i terrenget. Den er også praktisk på beltemaskiner for å kunne løfte og vri maskinen. Er den i veien er det bare å skru den av.

Ja, man kan få både enkel, 3 folds og karusell stangskifter på Wimmer.

Nei, Wimmer brukes også på vanlige beltegravere og en del i kraner i tillegg til teleskoplastere for å få rekkevidde.

Ja, det leveres begge deler.

Ord og uttrykk

Grunnbegreper ofte brukt av Truls Østerud

Slaget inn i krona som slår i stykker stenmasser fra borehullet.

Borstangens rotasjon.

Borhammer og videre strengens press ned mot kronen og underlaget.

Også kalt nakke eller shank adapter.  Nederste del av bormaskinen som borstangen skrus eller tres inn i borstrengen.

Vann eller luft som presses inn i bornakken går videre inn i borstangen og kommer ut rundt kronen. Dette gjøres å fjerne masser fra borehull og kjøle.  Lavt trykk, høy flow/volumstrøm.

Den delen som støtter opp nakken og hvor vann og luft overføres til nakken.

Også kalt borkrone. Står på tuppen av borstangen og er den delen som slår i stykker og river løs masser i borhullet.

Det samme som spyling, men brukes når det benyttes betong eller annet flytende stoff som pumpes inn.  Trykket er ofte høyere og flow/volumstrømmen lavere enn ved tradisjonell spyling.

Den delen som står rundt nakken hvor gysemasse eller lignende blir pumpet inn og overfører massene til nakken som roterer. Støtter også opp nakken. Her brukes spesielle materialer i selve hodet og pakningene som tetter.

Brukes til vanlig topphammer hardrock boring. Overfører alle krefter mellom nakken og krona.

Alt som ikke er solid fjell. Jord, morene, leire etc

Borstang som forlates i hullet. Både kronen og staget brukes primært en gang. Utforming som en lang gjengestang.

Primært det samme som stag, men navnet brukes ofte ved løsmasseboring der det ikke spyles med luft. Kun gysemasser. Mange forskjellige typer kroner brukes.

Borring i helt løse masser ofte jord eller leire. Det pumpes da inn gysemasse kontinuerlig under boringen og brukes primært for å bygge en betongpilar nedi massene for å holde dem fast.

Den linære hastigheten borkronen reiser med inn igjennom borhullet. Meter pr minutt brukes som regel. Denne varierer veldig med alle faktorer. Type sten/masser, diameter på hull, type bormaskin etc

En bormaskin som er festet på profilens kjelke og som genererer slagenergi fra toppen.

Ofte drevet av olje, men også luft.

Det samme som en topphammer, men uten slag. Og i all hovedsak høyt dreiemoment.

Kan være både hydraulisk og pneumatisk (trykkluft)drevet.

Luftdrevet hammer som står under borstengene.

Hammer som er trykkluftdrevet.  

En kappe eller ytre rør som føres ned utenpå selve borstangen. Normalt brukt for å holde løsmasser unna hullet.

Selve ryggen i et bortårn. Det er normalt en bjelke /profil av metal som er innfestet i et rammeverk på baksiden som holder den.. Normalt har den en rull eller tann hjul i hver ende og en wire eller kjetting som kan rotere rundt disse.

Delen som topphammer og rotasjonsmodulen sitter fast i. Den er fritt opplageret på profil. Trekkes nedover profilen under boring. Normalt trukket av kjede eller wire.  

Har du fortsatt spørsmål?

Dersom du ennå sitter inne med noen spørsmål er det bare å ta kontakt. Truls er kun noen tastetrykk unna.